Školní dokumenty

Preventivní program školy 2016/2017

V příloze je uveden Preventivní program školy pro školní rok 2016/2017 – aktualizace od 1. 12. 2016. Preventivní program 2016/2017

Posted in Dokumenty, Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Preventivní program školy 2016/2017

Výše úplaty za školní družinu od dubna 2016

Výše úplaty za školní družinu (zájmové vzdělávání) ve školním roce 2015/2016 a v roce 2016/2017 Výše úplaty za školní družiny se nemění. 1. Výše úplaty za školní družinu je shodná jako v loňském roce – tedy 210 Kč měsíčně bez ohledu na rozšíření kapacity školní družiny o polytechnický klub. 2. Výše úplaty za zájmové útvary ve […]

Posted in Dokumenty, Družina, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výše úplaty za školní družinu od dubna 2016

ŠVP + učební plán

V příloze jsou učební plány ŠVP Lupáčovka včetně časové dotace. svp_1_web SVP-učební plány

Posted in Dokumenty, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠVP + učební plán

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o informacích2015 Na uvedeném odkaze je výroční zpráva o informacích.

Posted in Dokumenty, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o poskytování informací

Základní dokumenty školního roku 2016/2017

Školní a klasifikační řád mobilnitechnologieveskole-skolnirad Dodatekskolnihoradu_pedikuloza Informace pro rodiče o ochraně osobních údajů žáků podle Zákona 101 2013_pro rok 2016_2017 Kodex učitele a pravidla pro informace kriteriavyjezdu Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016 16b_2015PRAVIDLA ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH JAZYKOVÝCH SKUPIN Informace pro rodiče o ochraně osobních údajů žáků podle Zákona 101 2013_pro rok 2016 Průvodce školním […]

Posted in Dokumenty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní dokumenty školního roku 2016/2017