Školská rada

Jednání Rodičovské unie 5. 6. 2018

Dne 5. 6. 2018 se konala schůzka zástupců tříd v Rodičovské unii. Informace týkající se Klubu nadaných dětí a kontakt na lektorku uvádíme ZDE. Informace školy naleznete ZDE.

Posted in Rada, Rodiče, Unie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání Rodičovské unie 5. 6. 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RODIČOVSKÉ UNIE 18. 4. 2018

Informace školy naleznete ZDE. Informace ke změnám cen obědů a další aktivity školní jídelny naleznete ZDE.

Posted in Rada, Unie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RODIČOVSKÉ UNIE 18. 4. 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 9. 1. 2018

V příloze je uložen zápis z jednání nové Školské rady ze dne 9. 1. 2018 ZÁPIS

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 9. 1. 2018

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY

V Praze dne 15. 11.2017  č. j. ZS Lup  341/2017 ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3 Datum konání voleb: 15. 11. 2017 Volební období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Složení volebního orgánu: Mgr. Martin Řeháček – předseda Mgr. Kamila Kubrová PaedDr. Jaroslava Kudynová […]

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – LISTINA KANDIDÁTŮ NAVRŽENÝCH OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

Volby do školské rady se konají 15. 11. 2017 v době 17:00 – 20:00 v budově školy. Níže uváděníme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami: Charakteristika kandidátů – zákonných zástupců žáků do Školské rady – funkční období 1.1.2018-31.12.2020 Kandidát číslo 1: Jan Bém Věk: 43 let Od roku 2011  je předsedou Unie rodičů a  od roku […]

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – LISTINA KANDIDÁTŮ NAVRŽENÝCH OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – ZMĚNA VOLEBNÍHO ORGÁNU

Dodatek č. 1 k č. j. ZS LUP 179/2017 10. 2017 Změna volebního orgánu pro zajištění voleb do Školské rady Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hauftové ze zdravotních důvodů ustanovuji členem volebního orgánu PaedDr. Jaroslavu Kudynovou, pedagožku ZŠ Lupáčova. Mgr. Jiří Kopecký ředitel ZŠ Lupáčova

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – ZMĚNA VOLEBNÍHO ORGÁNU

SETKÁNÍ S RODIČI 15. 11. 2017 OD 17:00 Strategie rozvoje školství v MČ Praha 3

Vážení rodiče, 15. 11. 2017 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématy budou: vyhodnocení ankety o komunikaci (Domluvme se! Anketa o komunikaci mezi základní školou a rodiči), příprava a realizace nařízení GDPR na ZŠ, projekt Zdravé děti na Trojce, MAP […]

Posted in Ankety, projekt Šablony pro ZŠ Lupáčova 2017-2019, Rada, Rodiče, Unie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SETKÁNÍ S RODIČI 15. 11. 2017 OD 17:00 Strategie rozvoje školství v MČ Praha 3

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – INFORMACE VOLEBNÍHO ORGÁNU

Volební orgán pro volby do Školské rady na shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů svolaném na 19. 9. 2017 (v době konání třídních schůzek) –  oznámil konání voleb do školské rady na den 15. 11. 2017 v době 17:00 – 20:00, včetně oznámení způsobu volby – tajné hlasování, místa – budova ZŠ Lupáčova. Volby proběhnou podle […]

Posted in Rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – INFORMACE VOLEBNÍHO ORGÁNU

Volby do Školské rady – svolání shromáždění oprávněných osob

Volby do školské rady ZŠ Lupáčova na funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Volební orgán pro volby do Školské rady svolává shromáždění oprávněných osob a shromáždění pedagogů na 19. 9. 2017 (v době konání třídních schůzek), na kterém: –  oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času […]

Posted in Rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do Školské rady – svolání shromáždění oprávněných osob

Zajištění voleb do Školské rady na funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

ZS Lup  179/2017 Zajištění voleb do Školské rady na funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Ředitel Základní školy, Praha 3, Lupáčova 1/1200, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem školské rady při […]

Posted in Rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zajištění voleb do Školské rady na funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Zápis z jednání Školské rady 5. 9. 2017

V PŘÍLOZE uložen zápis z jednání Školské rady.

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání Školské rady 5. 9. 2017

Jednání rodičovské unie – informace vedení školy 6. 6. 2017

V příloze jsou uloženy informace vedení školy pro jednání Rodičovské unie ze dne 6. 6. 2017. informace školy

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání rodičovské unie – informace vedení školy 6. 6. 2017

UNIE RODIČŮ 19. 4. 2017

Dne 19. 4. 2017 se konalo zasedání Rodičovské unie. Informace školy uvedeny ZDE.

Posted in Rada, Rodiče, Unie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UNIE RODIČŮ 19. 4. 2017

Jednání Unie rodičů a Školské rady dne 6. 9. 2016

Dne 6. 9. 2016 od 17:30 v uč. č. 44 (1. patro uprostřed) proběhlo první jednání Unie rodičů a Školské rady v letošním školním roce 2016/2017. V přílohách naleznete zápis a podrobnosti projednávaných záležitostí. Projekt šablony Projekt Erasmus+ Informace k zahájení školního roku 2016/2017 Zápis z jednání Školské rady a Unie rodičů

Posted in Rada, Unie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání Unie rodičů a Školské rady dne 6. 9. 2016

Jednání Unie rodičů a školské rady

V přehledu uvádíme témata, která projednala školská rada a Unie rodičů na svém jednání dne 7.6,2016 poradacerven2016

Posted in Rada, Unie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání Unie rodičů a školské rady

Přehled školských zákonů

Na uvedeném odkaze je aktualizovaný přehled školských zákonů.

Posted in Rada, Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled školských zákonů

Složení Školské rady

Školská rada Helena Poche zástupce rodičů ve Školské radě 2. funkční období do 31.12.2017 Magdaléna Fiedlerová člen Školské rady za ZŠ Lupáčova 1 do 31.12.2017 4 funkční období Jaroslava Kalbáčová člen Školské rady za ZŠ do 31.12.2017 4 funkční období Zdeněk Zábojník člen Školské tady do 31.12.2017 za zřizovatele první funkční období Jan Materna Zástupce [...]
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školská rada

Pozvánka na jednání školské rady a třídní schůzky

Třídní schůzky a schůze školské rady se konají dne 20.4. od 17.00. Hlavním tématem jsou aktivity školy do konce školního roku a dále pak významné změny v provozu školy.

Posted in Rada, Unie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na jednání školské rady a třídní schůzky