Třída 4. C

Vítejte na stránce třídy 4. C pro školní rok 2017/2018

Novinky, informace

Kostel Pražského Jezulátka

7.5.2018 jsme  měli připravený program program „Objevování stop lidí minulosti a současnosti“ v kostele Pražského Jezulátka. Čekaly nás velmi vstřícné průvodkyně, žáci se seznámili s historií i současností kostela, dostali jsme se do míst běžné veřejnosti nepřístupných.  

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kostel Pražského Jezulátka

Trojský zámek

24.4.2018 žáci 4.C navštívili jeden z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. století v Čechách. Prošli jsme zámeckou zahradou do Oranžérie – „eko-atelieru“ – Galerie hl. města Prahy, který je zázemím pro kreativní aktivity. Odnesli jsme si krásné vyškrabované obrázky. V Trojském zámku na nás nejvíce zapůsobila dominanta –  hlavní sál, který nás zaujal rozsáhlou freskovou […]

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Trojský zámek

Příroda ČR – projektový týden – téma Les (dramatizace)

Žáci si pod vedením studentek PedF UK  Anny Rebcové a Martiny Žáčkové sami vytvořili vše pro divadelní dramatizaci. Vymysleli příběh, vyrobili kulisy i loutky.

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příroda ČR – projektový týden – téma Les (dramatizace)

Národní muzeum

27.2.2018 navštívila třída 4.C v Národním muzeu program Světlo a život. Žáci se seznámili s významem Slunce jako základní podmínky pro život. Důraz byl kladen na rozmanitost přírodních podmínek v různých prostředích. Byla zde široká škála exponátů živé i neživé přírody.

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Národní muzeum

Svět práce

4.1.2018 – naše tvoření při hodině Člověk a svět práce

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svět práce

Bruslení

21.12.2017 třídy 4.C a 3.A na bruslení pod Žižkovskou věží.

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bruslení

Mikuláš

5. 12. 2017 ve třídě 4. C

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mikuláš

Poznáváme Česko – projektový den 29.11.

Studentky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Anna Rebcová a Martina Žáčková připravily na celý den pro žáky práci na pěti stanovištích.  Děti na mapě vyhledávaly české řeky v atlasech, pracovaly s tabulkou a slepou mapou na pracovním listu – ŘEKY. Dále pracovaly s rozstříhaným textem o VODSTVU a vyhledávaly v encyklopedii informace na téma KLIMA, luštily […]

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poznáváme Česko – projektový den 29.11.

Pražské Jezulátko

9.11.2017 Projekt Stopy – Objevování stop lidí minulosti a současnosti v kostele Pražského Jezulátka.

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pražské Jezulátko

Planetárium

22.11.2017 jsme navštívili  Planetárium Praha v Královské oboře s programem  „Pozorujeme oblohu“  

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Planetárium

Colloredo- Mansfeldský palác

  Colloredo- Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem s prvky baroka a pozdějších rokokových úprav. Žákům se velmi líbila tvůrčí dílna.  

Posted in Třída 4. C | Tagged | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Colloredo- Mansfeldský palác

Evropský den jazyků 26.9.2017

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evropský den jazyků 26.9.2017

Příroda ČR

Dne 21.9.2017 pro třídu 4. C připravilo Středisko Ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy program nejen o stromech, ale i o ekosystému a potravních vazbách. Zkoumali jsme svět bezobratlých a tajemství půdy. Dětem se nejvíce líbilo propojení her a praktických činností.  

Posted in Třída 4. C | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příroda ČR