Základní informace

návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023

V příloze zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023. návrh rozpočtu na rok 2018 návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY

V Praze dne 15. 11.2017  č. j. ZS Lup  341/2017 ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3 Datum konání voleb: 15. 11. 2017 Volební období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Složení volebního orgánu: Mgr. Martin Řeháček – předseda Mgr. Kamila Kubrová PaedDr. Jaroslava Kudynová […]

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – LISTINA KANDIDÁTŮ NAVRŽENÝCH OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

Volby do školské rady se konají 15. 11. 2017 v době 17:00 – 20:00 v budově školy. Níže uváděníme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami: Charakteristika kandidátů – zákonných zástupců žáků do Školské rady – funkční období 1.1.2018-31.12.2020 Kandidát číslo 1: Jan Bém Věk: 43 let Od roku 2011  je předsedou Unie rodičů a  od roku […]

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – LISTINA KANDIDÁTŮ NAVRŽENÝCH OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: „Kompletace projektové žádosti v rámci programu OP PPR a příprava dokumentace projektu: Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí […]

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – ZMĚNA VOLEBNÍHO ORGÁNU

Dodatek č. 1 k č. j. ZS LUP 179/2017 10. 2017 Změna volebního orgánu pro zajištění voleb do Školské rady Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hauftové ze zdravotních důvodů ustanovuji členem volebního orgánu PaedDr. Jaroslavu Kudynovou, pedagožku ZŠ Lupáčova. Mgr. Jiří Kopecký ředitel ZŠ Lupáčova

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – ZMĚNA VOLEBNÍHO ORGÁNU

Zápis z jednání Školské rady 5. 9. 2017

V PŘÍLOZE uložen zápis z jednání Školské rady.

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání Školské rady 5. 9. 2017

Jednání rodičovské unie – informace vedení školy 6. 6. 2017

V příloze jsou uloženy informace vedení školy pro jednání Rodičovské unie ze dne 6. 6. 2017. informace školy

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání rodičovské unie – informace vedení školy 6. 6. 2017

ROZHODNUTÍ ZE DNE 2. 5. 2017 O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ + SETKÁNÍ 7. 6. 2017

V příloze uvádíme seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018. Na základě § 183 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění je rozhodnutí vyvěšeno formou seznamu na úřední desce a též na místech umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno. Setkání žáků a […]

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ROZHODNUTÍ ZE DNE 2. 5. 2017 O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ + SETKÁNÍ 7. 6. 2017

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ Z 12. 4. 2017 V 17:15

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 4. 4. a 5. 4. 2017 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 3 tříd (90 žáků). Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií (viz přílohy k článku o zápisu) a dne 12. 4. 2017 v 17:15 se v budově školy uskutečnilo losování za účasti zástupce zřizovatele ÚMČ Praha […]

Posted in Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ Z 12. 4. 2017 V 17:15

Porucha odstraněna, od pondělí 9. 1. 2017 probíhá výuka normálně

Havárie vodovodního potrubí je odstraněna, od pondělí 9. 1. 2017 probíhá výuka v běžném režimu. Ještě jednou se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Porucha odstraněna, od pondělí 9. 1. 2017 probíhá výuka normálně

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016 je uveden v příloze článku. vyrocni_zprava_informace2016

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

Volné místo učitele ANGLICKÉHO JAZYKA

ZŠ Lupáčova přijme učitele anglického jazyka na částečný úvazek (cca 0,5) s případnou možností zvýšení úvazku od šk. roku 2017/2018. Podrobnosti na telefonu 777 478 655 nebo na kopecky@lupacovka.cz, kam také prosím zasílejte své nabídky.

Posted in Úřední, Volná místa | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volné místo učitele ANGLICKÉHO JAZYKA

Schůzka Unie rodičů, zasedání Školské rady a TŘÍDNÍ SCHŮZKY 15.11.2016

Zveme zástupce rodičů v Rodičovské unii na další schůzku dne 15.11.2016 od 17:00 v uč. č. 44 – 1.patro; zároveň se koná i zasedání Školské rady. Poté od 18:00 probíhají třídní schůzky společné nebo konzultační – podle rozhodnutí třídních učitelů.

Posted in Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzka Unie rodičů, zasedání Školské rady a TŘÍDNÍ SCHŮZKY 15.11.2016

Volný den 18.11.2016

Z provozních a organizačních důvodů je vyhlášen volný den na 18.11.2016. Podrobnosti uvádíme v příloze. reditelskevolno18-11

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volný den 18.11.2016

Průvodce školním rokem 2016/2017; přehled činnosti 2015/2016

V příloze článku zveřejňujeme Průvodce školním rokem 2016/2017 (změna vyhrazena) a dále ohlédnutí za školním rokem 2015/2016. Průvodce školním rokem 2016/2017 Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průvodce školním rokem 2016/2017; přehled činnosti 2015/2016

Výše úplaty za školní družinu od dubna 2016

Výše úplaty za školní družinu (zájmové vzdělávání) ve školním roce 2015/2016 a v roce 2016/2017 Výše úplaty za školní družiny se nemění. 1. Výše úplaty za školní družinu je shodná jako v loňském roce – tedy 210 Kč měsíčně bez ohledu na rozšíření kapacity školní družiny o polytechnický klub. 2. Výše úplaty za zájmové útvary ve […]

Posted in Dokumenty, Družina, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výše úplaty za školní družinu od dubna 2016

Základní informace o školní družině ve školním roce 2016/2017

Dokumenty_ŠD ve formátu ZIP – zápisní lístek a informace o provozu školní družiny.

Posted in Družina, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní informace o školní družině ve školním roce 2016/2017

Rozdělení žáků do 1. tříd, školní rok 2016/2017

V příloze je uvedeno rozdělení žáků do prvních tříd ve školním roce 2016/2017. Připomínáme setkání dětí a rodičů dne 18. května v 15:00. IABC

Posted in Řízení, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků do 1. tříd, školní rok 2016/2017

Partneři naší školy

Základní škola Praha 3, Lupáčova má celou řadu partnerů a získala mnohá ocenění.

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Partneři naší školy

Přehled školských zákonů

Na uvedeném odkaze je aktualizovaný přehled školských zákonů.

Posted in Rada, Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled školských zákonů

Výsledky správního řízení – zápis do I.ročníku ZŠ Lupáčova od 1.9.2016

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska školy u vchodu dveře bočního vstupu do ZŠ) a způsobem umožňující dálkový přístup – www.lupacovka.cz Tímto zveřejněním, kterým se vyhovuje […]

Posted in Řízení, Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky správního řízení – zápis do I.ročníku ZŠ Lupáčova od 1.9.2016

Zařazovací řízení do VI. ročníku

Informace o zařazovacím řízení pro žáky budoucího VI. ročníku jsou k dispozici u pana Mgr. Jiřího Kopeckého. E-mailová adresa: kopecky@lupacovka.cz  

Posted in Řízení, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zařazovací řízení do VI. ročníku

ŠVP + učební plán

V příloze jsou učební plány ŠVP Lupáčovka včetně časové dotace a také školní a klasifikační řád. svp_1_web SVP-učební plány

Posted in Dokumenty, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠVP + učební plán

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o informacích2015 Na uvedeném odkaze je výroční zpráva o informacích.

Posted in Dokumenty, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o poskytování informací