Přidělení pedagogického pracovníka ke třídě je plně v kompetenci vedení školy a v prvé řadě se řídí

a) kvalifikací učitele

b) jeho profesní zkušeností s věkovou skupinou žáků

c) odbornou přípravou ve speciální pedagogice

d) organizačními a provozními podmínkami školy