Minimální preventivní plán je společně s krizovým plánem základním dokumentem této oblasti školní činnosti.