V přílohách jsou zveřejněny plány práce výchovných poradců včetně konzultačních hodin.

  1. Mgr. Kamila Kubrová – výchovný poradce pro II. stupeň   (kubrova@lupacovka.cz)
  2. PaeDr. Jaroslava Kudynová – výchovný poradce pro I. stupeň a preventista (kudynova@lupacovka.cz)

Poradenstvi_2stupen

Poradenství_1stupen

prev.program 2015-2016