V tomto školním roce 2017/2018 je předmět Počítačová grafika a média vyučován P. Vaňkovou. Předmět Počítačová grafika a média je založen na spolupráci prostřednictvím cloudových technologií a to jak předávání materiálů i samotné práci žáků ve výuce. Hlavním komunikačním nástrojem bylo zvoleno cloudové prostředí Google.

V prvním pololetí jsou realizována témata souvisejí s médii, reklamou, internetem a sociální sítí, která jsou určitým způsobem graficky zpracovaná. A v druhém pololetí se postupně přechází do bitmapových a vektorových prostředí, abychom to zakončili základními možnostmi vytváření webového rozhraní, avšak nejdříve se trochu potrápíme s algoritmy a vyzkoušíme virtuální prostředí, která jsou určena pro algoritmizaci.
Mezi jinými aktivitami si vyzkoušíme animace, úpravy bitmapové grafiky, např. koláž, vektorově se podíváme na tvorbu antistresových omalovánek. Důležitým prvkem bude kreativita a nápady v hodinách při práci s konkrétními softwary.