S účinností od 1.9.2016 bude otevřen polytechnický klub jako součást školní družiny. Jde o aktivitu, která je podrobně popsána na podwebu – http://kreativita.lupacovka.cz.

Stručná charakteristika je uvedena v následující prezentaci.

Co je polytechnický klub?

Polytechnický klub je jedním z oddělení školní družiny a je převážně zaměřen na technickou zájmovou činnost. K dispozici bude celá řada stavebnic, 3 D modelů, programovacích aplikací a také sada drobných nástrojů pro posilování manuální zručnosti žáků.

Záštitu nad celým projektem má Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Komu je určen?

Klub je určen přednostně žákům 4. ročníků, ale vzhledem k zájmu i z nižších tříd, v jednotlivých dnech se této zájmové činnosti budou moci zúčastnit i žáci III.ročníků.

Jak bude výuka organizována?

Výuka bude probíhat na podobné bází jako vycházka. Vychovatelka převezme žáky mezi 13.30-14.00, odvede je na druhé pracoviště a zpět se vrátí v 16.30.  Dohled je tedy plně zajištěn.

Co to bude stát?

Tato činnost je financována z běžného rozpočtu školní družiny, tedy náklady jsou zahrnuty v obecné úplatě za zájmové vzdělávání ve výši 210 Kč měsíčně. Částka není navzdory vysokým nákladům povýšena.

Jak si můžeme vyzvednout žáky?

Vzhledem k tomu, že pracoviště je v druhé budově, doporučujeme vyzvedávání dětí zpět v  Lupáčovce v určeném čase.  Ve výjimečném případě bude možno vyzvednout dítě prostřednictvím vrátnice v ZŠ Vlkova.