V příloze uvádíme výsledky žáků 8. ročníku v testování scate – Scio Computer Adaptive Test. Všichni žáci osmého ročníku splnili očekávaný výstup, většina dosáhla úrovně A2 (očekávaný výstup v 9. ročníku) nebo vyšší.

Testování scate proběhne i v letošním školním roce v 5. a 8. ročníku v měsíci dubnu 2016.