V letošním školním roce 2017/2018 je výuka zajišťována dvěma vyučujícími: p. uč. Vaňkovou a p. uč. Vaňkovou.

Typografie a úprava textu se zabývá typografí jako vědou, z pohledu písma, historie písma a typu umístění písma, vyzkoušíme si různé druhy písma. Vzhledem k tématice typografie se dále v předmětu zabýváme vstupními zařízeními jako jsou klávesnice, myš a jiné. Nezapomeneme ani na bezpečnost práce s počítačem. Neopomenutelnou součástí jsou samozřejmě i typografická pravidla a chyby.

Tento předmět má za cíl naučit žáky základní návyky pro práci s klávesnicí, rozložení rukou na klávesnici a psaní všemi deseti. Jako softwarová podpora byl zvolen program ZAV (p. Vaňková), který si mohou žáci stáhnout: www.zav.cz a doma zkoušet zdarma do cvičení 87. Je možné si zakoupit za zvýhodněnou cenu i domácí verzi, kdy žáci mají stejné přihlašovací údaje jako ve škole. Dále vyučující budou aktivně využívat prostředí www.nedatluj.cz

V letošním roce aktivně zapojujeme do výuky i strukturace informací prostřednictvím pojmových map (p. uč. Vaňková).