V příloze jsou učební plány ŠVP Lupáčovka včetně časové dotace a také školní a klasifikační řád.

svp_1_web

SVP-učební plány