ceskem-za-unescemProjekt paní L. Karausové a rodičů z její třídy – Poznávání památek UNESCO

Posuďte sami, jak tento web ukazuje aktivity třídy.