Třídní schůzky a schůze školské rady se konají dne 20.4. od 17.00.
Hlavním tématem jsou aktivity školy do konce školního roku a dále pak významné změny v provozu školy.