Heslem pro náš školní rok bylo: “Buďme akční”! Snažili jsme se s dětmi navštívit co nejvíce různých akcí a exkurzí. Mezi ně patří návštěva Žižkovské věže, kde jsme si měli možnost prohlédnout Prahu z výšky 93 metrů. Ve výrobně čokolády v Šestajovicích jsme se dozvěděli důležité informace o výrobě této dobroty. Rodičům jsme vyrobili vánoční dárky, v podobě svíček, ve výrobně svíček v již zmíněných Šestajovicích. V Muzeu lega jsme obdivovali výrobky, které je možné z něj postavit. Mile nás překvapilo promítání pohádky o Kometě Babetě v Planetáriu. V mořském světe jsme se cítili jako bychom byli součástí hlubokého oceánu. Báli jsme se v Muzeu strašidel a celý školní rok zakončíme plavbou parníkem, kde budeme obdivovat nejkrásnější památky našeho hlavního města. Nezaháleli jsme ani ve výtvarné tvorbě. Snažili jsme se zkusit si co nejvíce výtvarných technik, ať už šlo o práci s modelínou, barevným papírem, temperovými i vodovými barvami, krepovým papírem, vše nás bavilo a výrobky dětí jsou opravdu krásné! Zároveň jsme učili spolupracovat v týmech prostřednictvím různých her. Jak vidíte, snažili jsem si školní rok užít po všech stránkách! A především být stále v akci 🙂