Shrnutí školního roku 2015/2016

Ode dne, kdy jsme poprvé zasedli do školních lavic uběhlo deset měsíců, během kterých jsme se nejen mnoho naučili, ale také toho společně spoustu zažili. Družina byl pro nás prostor a čas, kde jsme se navzájem lépe poznávali a aktivně trávili volný čas. Na prvním místě pro nás všechny bylo rozvíjení sociálních dovedností – přátelská atmosféra a vzájemný respekt, abychom do družiny všichni chodili rádi a bavila nás. Tvořili jsme, vyráběli, vzdělávali se, hráli kolektivní, společenské i stolní hry, starali se o výzdobu třídy, četli, poznávali okolí školy.  Krom toho jsme vyráželi na výlety a exkurze po Praze i mimo ni.  Věnovali jsme se dopravní i ekologické výchově, primární prevenci, zkoušeli různé výtvarné techniky, pořádali tematické besedy při příležitosti svátků, …

Věřím, že jsme si náš první školní rok společně užili po všech stránkách, jak se můžete sami přesvědčit ve fotogalerii našich třídních stránek.

vych. Bára Fousková a děti z 1.A a 3.B