Dne 23.06 navštívila naší školu asi nejpočetnější delegace ředitelek běloruských škol. Zajímaly se o průběh vyučování, školní projekty, organizaci výuky i mnohé praktické otázky spojené s životem v České republice.  Beseda s nimi trvala neskutečné tři hodiny plné otázek a opravdového zájmu o vše se školstvím spojené.
Když jsem se ptal, proč si ministerstvo vybralo právě nás, dozvěděl jsem se, že delegace provádí srovnání špičkových středoevropských škol. Moc mne těší, že nás na základě některých našich výsledků zařadily právě do této skupiny.  Přestože to není země Evropské unie, přesto se domníváme, že otevřené oči a poznávání všech kolem nás je jedinou cestou k vzájemnému pochopení a předcházení nepěkným jevům, které se kolem nás stále častěji objevují.