V měsíci dubnu 2016 proběhlo v 5. ročníku testování scio (stonožka 5) v oblastech český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Z výsledků vyplývá:

  1. Český jazyk – výsledky jsou nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné, má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výsledky našich žáků byly výborné v částech mluvnice, v úsudku a znalostech.
  2. Matematika – výsledky jsou nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné, má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výsledky našich žáků byly výborné v částech čísla a početní operace, porozumění.