Na základě výsledků srovnávacích testů SCIO můžeme konstatovat, že vyšší úrovně evropského jazykového rámce jsou v 8. ročníku, který považujeme za srovnávací, významně vyšší než na průměrném vzorku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Totéž platí i o pátém ročníku.

Podrobné výsledky jsou k nahlédnutí u vedení školy.

Základní přehled dosažených výsledků je zveřejněn  v analytické zprávě .