Hodnocení oddělení školní družiny třídy 1.B. – 2015 – 2016

Dny ubíhají a je tu konec školního roku, uteklo to jako voda.

V průběhu celého školního roku byly děti vedeny ke kázni, samostatnosti, odpovědnosti a spolupráci. Také k respektování řádu školní družiny a pravidel kamarádských vztahů a slušného chování. Děti se věnovaly společenským hrám pro rozvoj sociálních dovedností. Dále kolektivní, sportovní, výtvarné, hudební , pracovní a literární činnosti a učily se tak nenásilnou formou zdravým sociálním vztahům. Již druhým rokem jsem vedla v rámci zájmové činnosti školní družiny jógu. Několik dětí tento útvar navštěvovalo a naučily se tu spoustu nového. Úspěchy v zájmových činnostech přinášely dětem pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci a přiměřenému sebehodnocení. Hledání netradičních řešení zadaných úkolů vedlo děti ke kreativitě.