V přehledu uvádíme témata, která projednala školská rada a Unie rodičů na svém jednání dne 7.6,2016

poradacerven2016