Hola! Buenos días!

Školní rok se nám pomalu, ale jistě blíží ke konci. Mnohé jsme se opět
přiučili a hlavně spoustu nového objevili.

Žáci, kteří navštěvovali kurz španělštiny měli možnost zhodnotit své
znalosti ze španělštiny, které během našich společných hodin získali.

Na konci kurzu byl každý odměněn diplomem a drobnou odměnu.
Nejlepší z odvážlivců, kteří si na závěrečné hodině napsali souhrnný
testík, měli možnost získat i ceny hodnotnější.

Gratulace za nejlepší výsledky patří Viki Dolistové, Agátě
Hofmanové, Kubovi Sládkovi a Míšu Pšeničkovi.
GRATULUJEME!

Pevně věřím, že jsme si všichni naše společné hodiny užili a že nás
inspirovali k dalšímu studiu španělštiny.

Hasta luego

vych. Bára Fousková