Součástí hodnocení žáka 9. ročníku je jeho závěrečná práce, přičemž práce samotná i její obhajoba před zkušební komisí prokazuje celkovou  míru osvojení profilových dovedností žáka. Součástí zkoušky je i zkouška z cizího jazyka. V letošním školním roce se obhajoby konají v termínu 20. 6. – 23. 6. 2016. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

obhajoby