Dne 22.6. v podvečerních hodinách paní starostka V.Hujová a pan velvyslanec Slovinska L.Marc za účastí našeho sboru vysadili 50. lípu v blízkosti kostela Nejsvětějšího srdce páně architekta Plečnika.

Malá slavnost důstojně podpořila snahu Slovinska a MČ Praha 3 o zařazení  tohoto architektonického skvostu na seznam památek UNESCO.

Článek v Radničních novinách