V rámci projektu ASEF  jsme dne 6.6.2016 přivítali studenty a učitele z indické školy v New Delhi.

Stali jsme se součástí projektu a prezentujeme svým vrstevníkům největší osobnost české historie:  Karla.IV.

Projekt skvěle dokumentoval naší historii. Zapojili se do něj malí i velcí žáci.

Jen pár fotografií.

Dear Barbora
Thank you so much for your excellent reception and such a warm one…..We really enjoyed being at your school..Pity that neither our Principal nor the Director could be present….It was an honour to be there
I , sincerely,hope we plan an exchange in the future so that my Principal visits your school and meets Mr.Hausner.
Personally,the kind of history that your school has,I am overwhelmed…I am happy to have made connections with your school and happier that we could participate in your project…
I look forward to more collaboration and exchanges in the future.
Love
Geeta včera jsme měli tu čest přivítat na škole skupinu deseti studentů a dvou učitelů ze školy v Novém Dilí, Indii.

Vše dopadlo na výbornou, paní učitelky z Indie byly nadšené školou a našimi studenty. Strávili jsme společně zajímavý a bohatý den a myslím si, že to byla velká zkušenost pro všechny z nás, především pro naše žáky.

V rámci návštěvy se prezentoval projekt World Flip v rámci mezinárodní organizace ASEF. Projektu se účastnilo celkem 12 dětí ze čtvrtých až devátých ročníků.

Na prvním místě bych vyzdvihla práci žáků, kteří si připravili krásnou prezentaci o Karlu IV., a včerejší den absolvovali aktivně, s nadšením a zájmem. Opravdu všem patří velká pochvala, a nevím toto mohu iniciovat, ale myslím, že by zasloužili pochvalu třídního učitele za perfektní reprezentování školy.

Dále patří velký dík kolegyním, které mi pomáhaly s realizací žákovské prezentace v angličtině, Martině Kubíčkové, Lindě Braunové a Hance Turkové. Tereze Romanovské děkuji za článek na web.

Velký dík patří také panu Kopeckému, který nám organizačně zajistil podmínky k realizaci včerejšího společného setkání.

Děkuji také vedoucí družiny, Zuzce Klonové, která zajistila hudební vystoupení a Katce Siskové a Jirkovi Vidasovovi, kteří vedli náš dětský sbor. Myslím, že pro naše hosty bylo hudební vystoupení jedním z největších zážitků dne.

Nezapomínám ani na naší školní jídelnu, která naší vegetariánské návštěvě vyšla maximálně vstříc v jejich přáních.

Děkuji pí. Hauftové za poskytnutí žákovských prací na výzdobu místnosti.

A dík patří i všem těm, kteří včera suplovali mé hodiny a hodiny pí. Kubíčkové, i vám, kterým jsme hodinu narušili nakukováním do tříd.

Včerejší den se povedl díky vám všem a věřím, že s výsledkem můžeme být maximálně spokojení.