Vážení rodiče, milí žáci,

v závěru školního roku 2015/16 bych Vám ráda napsala pár slov o činnostech našeho oddělení šd 1.D a 3.B.
Po celý rok jsme společnou prací usilovali o to nejlepší – tvorbu pěkné atmosféry, důvěrného prostředí, pěkných vzájemných vztahů na základě individuálního přístupu k žáku. V práci jsem využívala moderní trendy, formy výchovy a vzdělávání. Podařilo se nám uskutečnit řadu pěkných a zajímavých akcí. Snažila jsme se, aby naše šd byla pro děti zajímavá a přitažlivá, aby se žáci v kolektivu cítili fajn a chodili do družiny rádi, na aktivity se těšili. Program byl zaměřen zejména na různé výchovy – cílem byla kolektivní výchova, výchova ke vzájemné spolupráci a respektování se. Mottem se nám stalo: “Žijeme vedle sebe a máme se rádi”.
Můj záměr se nám podařil. V příštím školním roce nás čeká mnoho nového a kreativního ať ve školní či mimoškolní činnosti.
Z letošních aktivit vybírám účast v projektech na soutěžích: projekt Včela, Etnické menšiny, Den otevřených dveří, Lidice 2016, zápis do 1. tříd, projekt Korálek, sběr víček, tvorba ptačích budek, soutěž o nejhezčí jídelní rámeček, Den země. Z besed-roční období (tradice a pranostiky, naše státní svátky/jiná výročí a jejich význam), ekologická osvěta, prevence sociálně-patologických jevů, Moje první přečtená knížka.
Z kulturních akcí – výlet do svíčkárny Rodas (Mikuláš, Velikonoce), návštěva kina Flora, Divadlo P. Kožíška, poznávání regionu Prahy 3, nocování ve škole, návštěva Žižkovské věže a besídky (Halloween, Mikulášská, Štědrý den, Masopust, Velikonoce a rozlučkový piknik).

Přeji všem krásné léto a na viděnou se těší Hana Šípová