Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok utekl zase jako voda..
V tomto školním roce se ve 2. odd. šd Sovičky odehrálo mnoho zajímavostí. Všichni jsme rostli nejen na těle, ale i na duchu:) I když to někdy trochu bolelo..
Naučili jsme se mnohé v enviromentální výchově – jak ekologicky smýšlet a dle toho se i chovat, jak vnímat krásy flóry a fauny v našem blízkém i vzdáleném okolí.
V prevenci sociálně-patologických jevů jsme se seznámili pomocí workshopů/kroužku s Běžnými riziky, Osobním bezpečím, s Mimořádnými událostmi, Dopravní výchovou, První pomocí a s Prevencí šikany a kyberšikany. Zde žáci získali mnoho důležitého a praktického pro svůj život v současné společnosti. Cvičili jsme se v zodpovědnosti reakcí na dané situace, poskytovaní dle svých možností účinné pomoci a v hledání konstruktivních řešení v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.
Dalším cílem byl rozvoj etické výchovy a estetického cítění, rozvoj počítačové a internetové gramotnosti, osobnostní a sociální výchovy s důrazem na bezpečnost, rozvoj komunikačních a morálních hodnot, upevnění si hygienických a společenských návyků, rozvoj sebepoznání a sebereflexe, nácvik asertivního jednání a to vše s důrazem na pěkné vztahy, kázeň/sebekázeň a individuální přístup ke každému:) To vše se odehrávalo formou her, soutěží, vzájemných interakcí a projektů, prostřednictvím práce s interaktivní tabulí, workshopů s výukovými dvd a pracovních listů. Žáci se tak naučili více samostatně řešit problematické situace, volit vhodnější způsoby řešení a reflektovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, jenž nám dodává sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty.
Neopomíjeli jsme i všelijaké výchovy výtvarné, literární, relaxačně/pohybové, hudební…viz. naše měsíční fotoprezentace na novém a starém webu Lupáčovky:

http://2011.lupacovka.cz/(Mjo5MTA5MA==)/bA_druzina.html?page=1

http://2011.lupacovka.cz/(Mjo5MTA5MDo5MTA5MQ==)/bA_druzina-1a-2-tridy.html?page=2

Výběr z akcí 2. odd. šd Sovičky pro školní rok 2015/16

1. Kroužek Prevence sociálně-patologických jevů (říjen až květen) pro děti ze šd
2. Projekt v rámci primární specifické prevence:
“ Ač ve škole jsem 3. rok, vážím každý krok“
(organizace a realizace projektu s 8 pedagogy a výstavou v Galerii školy)
3. Halloweenské dlabání dýní
4. Výlet do svíčkárny Rodas v Šestajovicích
5. Výlet do Nebe a Pekla v Příbrami
6. Projekt Včela – život včely v rámci Medového dne
7. Den otevřených dveří pro rodiče a jejich děti
8. Výrobky k zápisu do 1. tříd- Lampiónky
9. Mikulášské odpoledne plné zábavy
10. Vánoční besídka jak má být
11. Křesťanské odpoledne s klubem Čipos
12. Diskuse “na přání“ – Prevence šikany na téma: „Správný kluka správná holka“
13. Výlet do Divadla Pavla Kožíška v Líbeznicích
14. Výlet do sportovně-vzdělávacího centra Koala
15. Malování na chodníku-soutěž k MDD
16. Tancujeme a sportujeme s X boxem-ve zdravém těle zdravý duch
17. Piknik v přírodě na závěr školního roku
18. Sledování hokeje on-line
19. A další menší akce Soviček

Přeji všem krásné léto a v září se těším na shledanou!
Blanka Jeřábková