Dobrý den,

třída VI.B se poprvé sejde ve čtvrtek  1.9. 2016 v 8.00 h.  ve třídě č. 64 ve 2. patře. Zdržíme se spolu do 8.45 h.

V pátek 2.9. bude vyučování ukončeno  ve 12.35. Celé dopoledne budou žáci s třídní učitelkou v učebně 64.

Od pondělí 5.9. již budeme učit podle rozvrhu.

Magdalena Fiedlerová – třídní učitelka