Školní rok začíná v pondělí 4.9.2017; v tento den se koná pouze jedna vyučovací hodina 8:00-8:45, kdy budou žáci se svými třídními učitelkami a dostanou základní informace ke školnímu roku. Žáci jdou samostatně do svých tříd, nepřezouvají se. Seznam nových žáků a jejich zařazení do tříd bude vyvěšen 4. 9. ráno u vstupu do školy. Škola se pro žáky otevírá v 7:40, v 8 hodin již začíná vyučování. Učebnice noví žáci dostanou až při dané vyučovací hodině, kde se také dozvědí požadavky na sešity, učebnice apod. V současné chvíli je rozvrh hodin nastaven pro žáky 6. ročníku každý den (pondělí – pátek) 8:00 – 13:30.
Obědy se 4. 9. 2017 vydávají mezi 9:00 – 11:00 (v ostatní dny podle rozvrhu), pokud máte zájem o oběd již v tento den, je vhodné domluvit si během posledního týdne v srpnu s vedoucí školní jídelny platbu obědů – e-mail: hola@lupacovka.cz; její kancelář se nachází v přízemí školy, vpravo od vstupních dveří. Informace o školní jídelně najdete také na webu školy.
Dne 5. 9. (třídnické práce) je zkrácená výuka do 12:35,  6. 9. zkrácená výuka do 12:35 podle rozvrhu.
Kontakty v případě dalších dotazů: kubrova@lupacovka.cz, tel. 777 477 981.