Ve dnech 20. a 21. 9. proběhl adaptační kurz třídy VI.C, kam na počátku školního roku přešlo několik dětí z okolních škol. Této šikovné třídě se po dvoudenním úsilí podařilo svým důvtipem a spoluprací porazit Krále Věků a získat od něj zpět promarněný čas, který načerpal z lenochů celého světa. Během dvou dnů děti zjistily, jak důležité je naslouchat jeden druhému, vzájemně si pomáhat a nikoho nenechat v nesnázích. Věříme, že se VI.C dobře pobavila a že v následujících letech na Lupáčovce prokáže, že je dobrou a sehranou partou.

img_20160920_092508img_20160920_111208img_20160920_112929img_20160920_120219img_20160921_101359img_20160921_120823