Ve dnech 15. a 16. 9. proběhl adaptační kurz třídy VI.B. Během náročné cesty do hradu Věčnost, kde lstivý čaroděj schovává čas promarněný mladými lenochy,  přišly děti na to, že si ne vždy samy vystačí se svými nápady a silami. Při mnoha náročných úkolech třída spolupracovala jako tým, vymýšlela nejrůznější strategie, jak čaroděje o ukradený čas připravit. S radostí můžeme vyhlásit, že její úsilí bylo korunováno úspěchem! Třídě VI.B přejeme, aby se v ní všichni žáci cítili dobře.