Ve čtvrtek 22. 9. navštívila třída IX. A dějepisný workshop „Den, kdy se mlčelo“ pořádaný organizací Post Bellum v Národním zemědělském muzeu. Projekt se věnoval kolektivizaci venkova na přelomu 40. a 50. let 20. století. Pomocí techniky hraní rolí žáci spoluvytvářeli osudy lidí žijících v jedné jihočeské vesnici a postupně tak byli seznamováni s procesy znárodňování a kolektivizace venkova. Projekt kombinoval moderní metody výuky dějin 20. století s osobnostní a sociální výchovou, zaměřenou zejména na pozici jedince ve skupině a potřebě bránit se bezpráví. Workshop byl veden odbornými lektory, žáci aktivně spolupracovali a jednalo se tak o velmi přínosný projekt.

Jiří Šrail, Kamila Kubrová