Dne 6. 9. 2016 od 17:30 v uč. č. 44 (1. patro uprostřed) proběhlo první jednání Unie rodičů a Školské rady v letošním školním roce 2016/2017.
V přílohách naleznete zápis a podrobnosti projednávaných záležitostí.
Projekt šablony
Projekt Erasmus+
Informace k zahájení školního roku 2016/2017
Zápis z jednání Školské rady a Unie rodičů