2x měsíčně proběhne v 1. odd. šd kroužek „Malý záchranář“ zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů. Je určen žákům šd v 1. a 2. třídách. Jedná se o populární komplex výukových dvd od www.zachranny-kruh.cz, ve kterém si budeme povídat, hrát, luštit kvízy s interaktivní tabulí v preventivních tématech: Osobní bezpečí, Běžná rizika, Dopravní výchova, Základy první pomoci, Mimořádné události, Kyberšikana a Ekologická výchova. Workshop probíhá formou krásných animací. Žák se dozví mnoho zajímavého a praktického pro svůj život v současné společnosti, naučí se rozpoznávat rizikové/nebezpečné a bezpečné situace, hledat konstruktivní řešení, zodpovědně se rozhodovat a poskytovat dle svých možností účinnou pomoc v krizových/složitých situacích. Pochopí, že je potřeba vždy klidně reagovat, nebýt lhostejný k druhému a nebát se přivolat pomoc. Letošní novinkou je velká stolní společenská hra „Osobní bezpečí“ a pracovní listy pro žáky.
Těším se na Vás, malí záchranáři!