neb Poznáváme Českou republiku s využitím aplikace Skype….

 

Učebnice a pracovní sešity jsou plné informací o České republice, nicméně jim zapomínáme dodávat sociální a komunikační aspekt. Jak jinak poznat nejlépe Českou republiku než prostřednictvím setkávání s lidmi, kteří v dané lokalitě žijí a pracují. V hodinách zeměpisu se tak kompetence sociální občanská nedá úplně aktivně naplňovat, ale je možné využít informační a komunikační technologie a připojit se prostřednictvím aplikace Skype do různých krajů a měst.

Více se můžete dozvědět zde.