I ve školním roce 2016/2017 se žáci naší školy mají možnost zúčastnit řady soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, MČ Praha 3 nebo ZŠ Lupáčova. Jedná se o vědomostní soutěže v různých oborech, o umělecké a také sportovní soutěže. Budeme rádi, když se děti rozhodnou v některých soutěžích změřit síly se spolužáky a reprezentovat naši školu. K úspěchům v soutěžích vyhlašovaných ministerstvem školství přihlížejí na některých středních školách, gymnáziích a víceletých gymnáziích při přijímacím řízení.

Vědomostní soutěže: Olympiády v matematice, českém jazyku, fyzice, chemii, biologii, zeměpisu, dějepisu, zeměpisu anglickém jazyku, německém jazyku, francouzském jazyku, pythagoriáda, soutěž v programování, ve finanční gramotnosti, astronomická olympiáda

Umělecké soutěže: Dětská scéna 2017 – soutěž mladých recitátorů, fotografická soutěž Příroda objektivem

Kombinovaná soutěž školních týmů vyhlášená MČ Praha 3: O pohár starosty Hartiga

Sportovní soutěže: Volejbal, floorbal, vybíjená, přespolní běh, atletika, basketbal, fotbal..

Podrobnosti o všech soutěžích a termínech jednotlivých soutěžních kol zájemcům včas sdělí vyučující jednotlivých předmětů, případně Mgr. Kamila Kubrová na adrese: kubrova@lupacovka.cz