V rámci mezinárodního projektu Erasmus+, v němž ZŠ Lupáčova získala účast, vyhlašujeme žákovskou soutěž o nejlepší návrh loga tohoto významného projektu.
Návrh loga může předložit kterýkoli žák nebo žákovský tým ZŠ Lupáčova.
Návrhy je třeba předložit ve formátu jpg nebo png.
Uzávěrka soutěže je 5. 10. 2016.
Logo projektu Erasmus+ by mělo splňovat tyto požadavky:
a) Vyjadřuje spojení vědy s uměním (STEM with ART)
b) Symbolizuje spolupráci 7 evropských zemí(Česká republika, Turecko, Španělsko, Slovinsko, Řecko, Bulharsko, Rumunsko)
c) Je vytvořeno podle hesla „V jednoduchosti je krása“(je třeba myslet na pozdější zpracovávání grafiky, potisky apod.)
Nejlepší návrhy budou odměněny a nominovány do mezinárodního kola, ze kterého vzejde konečné logo celého projektu.