V období 31. 10. – 16. 11. 2016 proběhne plánované Národní testování tříd IX. ABC (společnost scio) v oblastech Čj, M, OSP (obecné studijní předpoklady). Podrobnosti žáci i rodiče naleznou na
TESTOVÁNÍ
Výsledky budou k dispozici začátkem ledna 2017.
Žáci se hlásí na web testovani.scio.cz prostřednictvím přiděleného jména a hesla (k dispozici u třídních učitelů); naleznou zde také testy a jejich vyhodnocení z minulých ročníků.