Jak vyjádřit svou osobnost?  Jak dát průchod emocím?

Moderní scénický či výrazový tanec je odpovědí.  Jedná se o jevištní tanec, hojně využívaný v divadle ke ztvárnění pocitů či imaginace.  Ne všechno lze vyjádřit slovy, a tak promlouvá řeč těla.

Výrazový tanec využívá velmi bohatou škálu pohybů na zemi, ve stoje i ve vzduchu.  Rozvíjí koordinaci, pohybovou paměť, pružnost, držení i vnímání těla. Estetické cítění s uvolněním emocí je přínosem pro psychiku a rozvoj osobnosti.  Proto výrazový tanec.

 

KDYŽ TANČÍM – TAK HOŘÍM