Hry a konverzace ve španělském jazyce

Hry a konverzace ve španělském jazyce pro žáky třetích a čtvrtých ročníků navazuje na úspěšný zájmový kurz v rámci činnosti ŠD. Kurz je určen pro žáky, kteří nikdy neabsolvovali žádnou výuku španělštiny a rádi by se seznámili s novým jazykem. Kurz je zaměřen na pozitivní motivaci žáků k budoucímu studiu druhého cizího jazyka. Žáci se naučí základní gramatické struktury španělštiny a základní španělskou slovní zásobu v běžných konverzačních tématech, získají základní orientaci ve španělštině jako cizím jazyku a ve španělské výslovnosti. Výuka je vedena hravou formou a bude probíhat od října do května.

Kurz vede paní učitelka španělského jazyka Mgr. Barbora Fousková (fouskova@lupacovka.cz).

 

TÉMA NÁPLŇ KDY ČASOVÁ DOTACE
Hola, amigos  základní frazeologie

pozdravy

představení se

 

 

říjen 2 h.
Familia  základní slovní zásoba říjen 2 h.
Colores       barvy (slovní zásoba) listopad 1h.
Números číslovky 0-10 listopad 1 h.
El otoño       roční období – podzim

barvy

slovní zásoba k tématu

listopad 2 h.
La escuela          prostředí školy – slovní zásoba

frazeologie v hodinách

prosinec 2 h.
Navidad    Vánoce – základní slovní zásoba

tradice v ČR a španělsky mluvících zemí

 

prosinec 1 h.
El invierno  roční období – zima

slovní zásoba k tématu

leden 2 h.
Animales zvířata – slovní zásoba leden 2h.
La comida jídlo – slovní zásoba únor 2 h.
Los gustos Co mám rád? – moje „nej“ únor 2 h.
Partes del día, días de la semana, meses del ano části dne

dny v týdnu

měsíce

březen 4 h.
La primavera roční období – jaro

slovní zásoba k tématu

duben 2 h.
Pascua Velikonoce duben 1 h.
El verano roční období – léto

slovní zásoba k tématu

květen 2 h.

 

Vacaciones prázdniny – kde a jak trávíme prázdniny květen 2 h.