V průběhu měsíce března až června 2016 proběhl preventivní program proti kyberšikaně, který zajišťovalo Národní centrum bezpečnějšího internetu společně s vedením školy. Byli vybráni ambasadoři (žáci VII. a VIII.tříd), kteří v součinnosti s NCBI vytvořili preventivní program. Program proběhl ve IV,.V. a VI, ročníku s tématy: “šikana obecně, kyberšikana a sextingu.”

Projekt pokračoval i po prázdninách v měsíci říjnu 2016 v nových třídách IV. ABC.

M.Jurenová:  “Děti dobře spolupracovaly jen s drobnými výpadky soustředění v jedné třídě.

K.Komárková:  “Uvědomily jsme si, jak je někdy těžké žáky zklidnit, když nejsou úplně pozorní.”

T.Hanták:  “Děti si vzaly z příkladů ponaučení a doufám, že jej budou respektovat.”

Celkem se aktivit účastnilo 150 žáků  z 202 tj. 75% přítomných žáků.

Závěr: Uvedený model školních ambasadorů se velmi osvědčil, protože téma předali svým spolužákům v úrovni a jazyku vrstevníkům blízkém. Vzhledem ke stoupající incidenci výskytů kyberšikany i v naší škole budeme v tomto modelu pokračovat. Úspěšnost celé akce je možné dosud hodnotit jen z krátkodobého hlediska, proto nelze považovat výsledky za zcela relevantní.

Zajímavost besedy jaro 2016

 • Velmi zajímavé
 • Zajímavé
 • tak napůl
 • Vůbec ne

Zajímavost besedy podzim 2016 IV. ABC

 • Velmi zajímavé
 • Zajímavé
 • tak napůl
 • Vůbec ne

Srozumitelnost besedy jaro 2016

 • Plná srozumitelnost
 • Skoro všemu
 • Skoro nic
 • Vůbec nic

Srozumitelnost besedy podzim 2016 IV. ABC

 • Plná srozumitelnost
 • Skoro všemu
 • Skoro nic
 • Vůbec nic

Doporučení kamarádům jaro 2016

 • Ano
 • Skoro jistě ano
 • Možná
 • Určitě ne

Doporučení kamarádům podzim 2016 IV. ABC

 • Ano
 • Skoro jistě ano
 • Možná
 • Určitě ne
 1. Nedávat fotky na Facebook
 • Nepřidávat si do přátel cizí lidi
 • Dělat jen věci, kterých nebudeme později litovat
 • Krásně nám vše řekli, rozuměla jsem všemu
 • Bylo to moc krátká
 • Nenechat se ukecat
 • Jsem rád, že moji spolužáci mají o toto téma zájem a povídají si s námi o tom
 • Je to naše vlastní rozhodnutí
 • Nebát se svěřit
 • Soukromí je jenom moje
 • Nikomu neposílej svou adresu
 • Šikana je všude kolem nás