Den začal přijetím zahraničních hostů ze šesti zúčastněných zemí na radnici Městské části Praha 3, kde se konala První polytechnická konference věnovaná projektům STEM a SFSN. Pozvání přijali čestní hosté v čele s velvyslancem Slovinska Leonem Marcem a dále reprezentanti firem, které se na obou projektech významně podílely. Úvodního slova se ujali hlavní organizátor setkání Ing. Milan Hausner a ředitel ZŠ Lupáčova Mgr. Jiří Kopecký. Tématika konference byla zřejmá – 3D modely, jejich konstrukce a práce s nimi. ZŠ Lupáčova prezentovala všech 40  žákovských soutěžních 3D výtvorů, naši partneři představili své země, školy a také se pochlubili svými 3D pracemi. Odpoledne věnovaly zahraniční výpravy učitelů a žáků individuální prohlídce centra Prahy, nákupům vánočních dárků a odpočinku před večerním turnajem v minigolfu.

nivit%c2%a6tva-ikola-2-1