Sobotní dopoledne zahraniční studenti navštívili hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna. Nejdříve si prohlédli hornické muzeum a zhlédli krátký film o historii hornictví. Následně se podívali do prostor, které horníci denně používali- do šaten a sprch. Vše je zde zachováno, jako kdyby včera z dolu odešli. Největší atrakcí byly tři těžební stroje. Parní těžní stroj smíchovské továrny Reinghoffer viděli v provozu. Na závěr prohlídky sestoupili do hornické štoly v kopci Homole. Po návratu do školy a výborném obědě se zahraniční návštěva vydala nakoupit poslední suvenýry a nechyběl čas ani na relaxaci a balení domů. Všem přejeme šťastnou cestu.

img_0217