Konečně se dočkala i IX. A! Letos jsme měli tu čest ujmout se v naší škole role mikulášské družiny a udělat mladším spolužákům radost mikulášskou nadílkou. Pro tajné přípravy a náročné maskování jsme obsadili ředitelnu, která nám posloužila také jako místo potřebného odpočinku mezi jednotlivými návštěvami ve třídách. Kostýmy jsme si přinesli úplně všichni! Během dopoledne jsme obešli všechny třídy A našich malých kamarádů a rozdali jim několik kilogramů bonbónů a další nadílky, kterou připravily paní učitelky. Hříšníky jsme pokárali, hodné děti pochválili, vyslechli jsme si krásná vystoupení v podobě písniček, básniček a dokonce i tanečků. Unavení, ale spokojení jsme si na konci vyučování mohli říct, že jsme svou mikulášskou příležitost zvládli na výbornou. Od paní učitelek z nižších tříd a od paní učitelky třídní jsme sklidili velkou pochvalu!

img_20161205_082111img_20161205_082241