16. – 19. 1. – sběr papíru a plastových víček

19. 1. – fotografování dětí na objednanou fotoročenku

31. 1. – poslední vyučovací hodinu rozdání pololetního vysvědčení; výuka není krácena a proběhne podle rozvrhu

3. 2. – pololetní prázdniny