Ve středu 25. 1. 2017 se v naší škole konal Den otevřených dveří spojený s již tradiční a velmi oblíbenou akcí „Prvňáčkem již v lednu“.

V průběhu dopoledne nahlíželi návštěvníci do vyučovacích hodin, zhlédli prezentace a filmy z historie i současnosti ZŠ Lupáčova a prohlédli si její vyzdobený interiér.

Odpoledne pak patřilo především budoucím žákům prvních tříd a jejich rodičům. Besedy s vedením školy se zúčastnilo cca 120 dospělých. Po uvítání ředitelem školy Mgr. Kopeckým se rodiče dozvěděli důležité informace o zápisu do prvního ročníku, o pojetí jazykového vzdělávání v naší škole, o ICT technice, kterou škola disponuje, o organizaci činnosti školní družiny a v neposlední řadě vyslechli cenná doporučení výchovné poradkyně pro 1. stupeň. Během besedování dospělých si veselé a zajímavé vyučování „nanečisto“ v lavicích prvních tříd s paními učitelkami vyzkoušelo 90 nastávajících malých školáků. Na závěr Dne otevřených dveří provedla zástupkyně ředitele Mgr. Hauftová všechny zájemce školou, v některých učebnách byly k nahlédnutí připravené pokusy, nejrůznější výukové materiály a pomůcky. Slavnostní den byl zakončen v podvečer a lze jen říci, že nás zájem veřejnosti velmi těší a motivuje k další dobré práci.