V pondělí 16. ledna se 3 žáci naší školy zúčastnili obvodního kola dějepisné olympiády. Letošní téma bylo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Michaela Hlavatá z 9. A obsadila krásné 3. místo a rovněž další naši žáci dosáhli pěkných výsledků – Cathy Bokondas z 8. B skončila na 8. místě a Jan Vašíček z 8. B na 9. místě z 24 účastníků obvodního kola. Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.