p1100822-pouzitp1100823-pouzit

POZVÁNKA DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Ve školní knihovně (a současně školním klubu) ZŠ Lupáčova je k dispozici cca 3,5 tisíce svazků v oddělení beletrie, naučné literatury (encyklopedie apod.) a další četby, která je určena pro společné užití v hodinách jazykové a literární výchovy na  1. a  2. stupni ZŠ, ale také samozřejmě pro individuální četbu a samostudium. Dále jsou k dispozici knihy v anglickém jazyce (beletrie i naučná literatura) a časopisy.
Knihovna je ve 2. patře školy.

Otevírací doba ve školním roce 2016/2017:

Pondělí 12:30 – 14:00 a 15:30 – 16:30

Úterý 12:30 – 14:00 a 15:30 – 16:30

Středa 12:30 – 14:30

Čtvrtek 12:30 – 14:00 a 15:30 – 16:30

Pátek ZAVŘENO

Pokud s vypůjčováním – vyhledáváním knížek nemáte zkušenosti, neobávejte se, budete s organizací knihovny seznámeni.

Jste srdečně zváni!

Bc. Jan Bočan