Asi se shodneme na tom, že školu dělají žáci a učitelé. A jsou to právě naši žáci, kteří mají často originální nápady a názory, jak ve školní budově něco vylepšit či změnit, ať se jedná o vybavení, nebo třeba o mezilidské vztahy a výuku. Rozhodli jsme se, že je škoda, aby jejich hlasy zůstaly nevyslyšeny, a proto jsme po delší odmlce na základě nových voleb ve všech třídách 3. – 9. ročníku svolali v pátek 10.2. schůzku žákovské rady. Každá ze tříd je v ní zastoupena dvěma žáky, kteří mají za úkol sledovat dění ve škole, předávat informace, které se na schůzkách rady dozvědí, ve svých třídách spolužákům i pedagogům, a především podněcovat ostatní k tomu, aby se podíleli na vytváření příjemného prostředí v naší škole. Na prvním setkání s vedením školy si členové rady vyslechli od pana ředitele všechny novinky, které se za posledních několik měsíců ve škole udály, a také záměry do budoucna v oblasti projektů, výuky, či obnovy vybavení tříd. Na závěr pan ředitel děti ujistil, že se vždy vynasnažíme s jejich návrhy pracovat a využít je k tomu, aby nám všem bylo ve škole dobře.