Od února 2017 v rámci mezinárodního projektu působí v naší škole v hodinách španělského jazyka stážista Jorge de la Guía Espi. Je absolventem pedagogiky pro základní školu na Univerzitě v Alicante (Španělsko). Náplní jeho práce budou hospitace, spolupráce při přípravě výukových materiálů, podpora komunikace studentů ve španělštině, výuka a účast na akcích školy. Jsme rádi, že žáci naší školy mají příležitost poznat a využít při svém studiu dalšího rodilého mluvčího, což jistě opět zvýší motivaci ke studiu španělského jazyka.